Wilsbeschikking

Alle lof is voor Allaah, wij prijzen Hem en vragen Zijn Hulp. Wij zoeken onze toevlucht bij Hem tegen het kwade van onze zielen en het slechte van onze handelingen. Eenieder die door Allaah geleid wordt, zal niet misleidt worden. Eenieder die Allaah laat dwalen, niemand zal hem kunnen leiden. Ik getuig dat er geen god is dan Allaah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper en dienaar van Allaah is.

“Allaah leidt wie Hij wil, en Hij kent degene die Leiding volgen het best” (Soerat al Qasas:56). Allaah laat dwalen wie Hij wil en Hij plaatst op de Rechte weg wie hij Wil (Soerat Al An’am: 38-39) De Islam is Allaah’s Gunst aan de mens, teneinde dat hij geleid zal worden tot de ware Imaan (geloof) als hij ijverig en eerlijk is over zijn verplichtingen.

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Inna lilaahi wa inna Ilaayhi radjioen (Soerat Al Baqara:156)

Wanneer er broeders of zusters van ons komen te overlijden dan willen wij als Ummah dat zij ook volgens de islamitische richtlijnen hun uitvaart krijgen. Dit is onze gezamenlijke plicht die wij bij Al Firdaus Uitvaartzorg bloedserieus nemen. Behalve serieus voelen we daarbij ook zichtbaar de verantwoordelijkheid ten opzichte van Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى

We worden dan ook regelmatig benaderd door nabestaanden van overleden bekeerlingen. De situaties uit de praktijk zijn onmogelijk om kort samen te vatten maar waar de cru ligt is het ontbreken van een Wilsbeschikking (wassiya/ testament) wat de zaak bemoeilijkt. Wat veel mensen niet weten is dat het maken van een testament (wassiya) een zaak is wat voorgeschreven is in de Islam. Zo is erop geattendeerd in de Koran in Soerat Al Baqara vers 180: “Het is jullie verplicht wanneer de dood één van jullie nabij is, als hij bezit nalaat een testament te maken voor de ouders en de verwanten, volgens wat redelijk is (dit is) een plicht voor de moettaqoen.” Een korte uitleg van Al moettaqoen; dit zijn de mensen die Taqwa hebben (zich beschermen van het Vuur).  Taqwa is ook de vrees voor Allaah, oftewel de Godsvrezenden.

Uitvaartzorg al Firdaus

In de Hadith van de Profeet صلى الله عليه و سلم zegt hij; “Het is een moslim niet toegestaan om twee nachten door te brengen als hij iets heeft na te laten, behalve met zijn testament geschreven bij zijn hoofd.” Bukhari ]2738] Ibn Omar رضي الله عنه overleverde;

“Sinds ik de boodschapper van Allaah صلى الله عليه و سلم dat heb horen zeggen, is er geen nacht voorbijgegaan of ik heb een testament bij me.”

En dan wordt er niet enkel gedoeld op de fysieke materiele nalatenschap aan bezittingen wat je als erfenis nalaat zoals dat in Soerat An-Nissa in vers 14 is geregeld. Hierover zullen wij later In shaa Allaah een aparte publicatie aan wijden.

Ook als men geen bezittingen nalaat wordt er alsnog aangeraden om een testament te hebben waarin je andere zaken kunt aangeven die belangrijk zijn om geregeld te hebben na de dood. Men denkt daarbij dan aan de wens om de uitvaart volgens de Soenah te laten uitvoeren, de rechten en de plichten ten opzichte van Allaah en de nabestaanden en zelfs tot aan de naam van degenen door wie hij/zij volgens de islamitische voorschriften gewassen wilt worden.

Dit is wat er juist vaak ontbreekt in de praktijk, een simpele wilsovereenkomst van de overledene waardoor we soms in situaties verkeren waarin we tegen een muur komen te staan. Een Wilsbeschikking is niets meer dan een document waarin u uw laatste wensen kunt vastleggen voor uw nabestaanden.

Het schept rust en het verschaft duidelijkheid naar de nabestaanden die achterblijven. Hoe hard we ook vechten om onze (voornamelijk bekeerde-) broeders en zusters te redden van een uitvaart die niet verloopt volgens de Islamitische richtlijnen.

We kennen zelfs praktijkvoorbeelden waarin nabestaanden zijn overgegaan tot crematie. Gewaardeerde broeder, geliefde zuster; zorg ervoor dat uw nabestaanden op de hoogte zijn dat u wenst dat uw begrafenis volgens de Sharie’ah (islamitische wet- en regelgeving) verloopt en daarbij ook gekozen wordt voor een graf op een Islamitisch gedeelte van de begraafplaats. We hebben echt van alles meegemaakt en het is enorm frustrerend om zo machteloos aan de zijlijn te staan. Wij zullen hier de komende tijd meer aandacht aan besteden إن شاء الله

Ibnoe Omar رضي الله عنه was gewoonlijk het volgende te zeggen: “Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt verwacht dan niet de avond te halen(Bukhari).

 

uitvaartzorg Al Firdaus rust

Omdat Al Firdaus Uitvaartzorg de zorgen vanuit de gemeenschap herkent en erkent hebben wij een format vrijgegeven die door eenieder gebruikt mag worden als blauwdruk van een Wilsbeschikking oftewel testament. U kunt via onderstaande link deze format فِي سَبِيلِ ٱللَّٰهِ downloaden.

– KLIK HIER – voor de Wassiya – Wilsbeschikking

Beste broeders, gewaardeerde zusters en in het bijzonder onze bekeerde broeders en zusters; maak hier vandaag إن شاء الله nog werk van want de dood herinnert ons dagelijks in het uitvaartcentrum dat de dood geen leeftijd kent en dat de dood veelal onaangekondigd aankomt!

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
(Sourat Al Kafh:107)

Bij overlijden bel:

24/7 bereikbaar